MiteZapper, LLC
Welcome Guest! | Login 0 item(s) | $0
Home > Swedish Translation
 

Swedish Translation

Smart teknologi för att bli av med varroakvalster – utan kemikalier

Med MiteZapper® blir bekämpningen av
varroakvalstren snabb och enkel!
Hur det fungerar

MiteZapper® påminner om ett värmeelement och fungerar som drönarram. Varroakvalstren föredrar 12 gånger hellre drönarceller.

Efter att bina slutit sig i svärmen, anslut MiteZappern till ett fordonsbatteri på 12 volt. Ett mindre/lättare batteri på 12 volt 35 Ah kan också användas.

Elektriciteten producerar tillräckligt mycket värme för att döda både drönarna och kvalstren.

Bina kommer att rengöra ramen inom 72 timmar och MiteZapper® är redo för drottningen att lägga ägg igen.

”Zappningen” utförs cirka 4–5 gånger årligen eller var 18–23 dag under säsongen då drönare föds upp.

Fördelarna

  • INGA KEMIKALIER, och sparar biodlaren pengar över tid.
  • Kan användas med ett bilbatteri eller med ett bärbart batteri på 12 volt.
  • Förstör varroakvalstren inne i svärmcellen – vid källan där de fortplantar sig!
  • Kan användas i alla temperaturer OCH kan med honungsramarna på plats.
  • Eftersom kemikalier blir alltmer oanvändbara då kvalstren blir immuna kommer MiteZapper® att fortsätta att vara effektiv år efter år
  • Säker att använda, ingen specialutrustning behövs OCH kan lämnas i bikupan året runt.
  • Smart elektronisk kontroll, följer med det som händer för effektiv och säker användning.


MiteZapper® kontra att frysa eller att skära bort drönarna

Fördelarna med MiteZapper jämfört med traditionella metoder


MiteZapper®

Andra metoder


Ramen hålls i kupan, det är bara att ”zappa” dit den. Du behöver aldrig mera frysa drönarramen; dina händer är fria.vs.

ATT FRYSA DRÖNARNA

mycket arbetsdrygt: borttagning av drönarramar, frysning, sedan återmontering i kupan.

Drottningen kan lägga ägg efter "zappningen". Vaxkakan behöver inte göras om.

Bina behöver cirka en dag för att rengöra MiteZapper®-ramen OCH bivaxet hålls kvarvs.vs.


ATT SKÄRA BORT DRÖNARNA

då man skär bort drönarcellerna måste bina börja om helt från början för att återuppbygga vaxet, vilket kräver onödiga resurser.

Bina behöver ungefär en vecka på sig för att bygga upp vaxet igen.

Cirka 3,5 kg honung behövs för cirka 0,5 kg bivax!